Formularz - zgłoszenie do szkolenia ATC w PL-vACC

    Wysyłając ten formularz deklarujesz jednocześnie, że:
  1. > zapoznałeś się z treścią konstytucji PL-vACC,
  2. > zapoznałeś się z Wymaganiami szkolenia,
  3. > zapoznałeś się z Regulaminem szkolenia.